Bange for at føde

DIN FØDSEL

Kend din jordemoder

Krista Bella

Gravid?

  

Hvad skal jeg vælge? 

I tvivl om hvad du skal vælge til eller fra for at få en sikker og god graviditet og fødsel?

Jeg bruger denne øvelse i min praksis. Den er meget overskuelig når svære beslutninger skal træffes. Og kan hjælpe dig til at komme tættere på hvad der er bedst for dig og din familie:

USE YOUR B.R.A.I.N.

B ~ What are the potential BENEFITS of the action

R ~ What are the RISKS?

A ~ What are some ALTERNATIVES to this action?

I ~ What does my INTUITION suggest?

N ~ What happens if I decide to do NOTHING?


Scanninger, moderkageprøver, fostervandsprøver etc er nogle af de indgreb du kan blive tilbudt i din graviditet. Og er du i tvivl om hvorvidt du skal tage imod?

Når det drejer sig om graviditet og fødsel spiller følelser en stor rolle. Mærk efter hvordan du oplever risiko. Føler du dig tryggere af undersøgelsen? Eller bliver du mere usikkereller ligefrem bange?

Husk også at du vil få meget forskellige svar hvad enten du spørger en fødselslæge eller en hjemmefødselsjordemoder.

Overvej hvor oplysningerne kommer fra og om der eventuelt kan være flere nuancer på dem. Det handler om hvem du er, hvem du stoler på. Og så træffe den bedste beslutning for dig og din baby.